Hiszpański oddział polskiej spółki

firma w hiszpanii

Planując prowadzenie działalności w hiszpanii warto zapoznać się z panującym w tym kraju systemem prawnym. W zależności od tego czy przedsiębiorca planuje założenie firmy w hiszpanii, czy jedynie jej oddziału procedura rejestracyjna będzie wyglądała nieco inaczej.

W przypadku planów otworzenia zagranicznego oddziału polskiej firmy w Hiszpanii należy pamiętać, że filia nie posiada odrębnego kapitału, dlatego też nie ma obowiązku wnoszenia kapitału początkowego czy zakładowego. Istnieje natomiast możliwość przekazania oddziałowi pewnych aktywów czy określonego kapitału, jest to jednak traktowane jako operacja wewnątrzfirmowa. To, co istotne i o czym należy pamiętać – ponieważ filia nie posiada własnego kapitału, nie ma także możliwości uzyskania pożyczek na oddział, taką pożyczkę musi uzyskać spółka główna. Procedura rejestracji oddziału firmy w Hiszpanii przedstawia się następująco:

1. Na początku musi nastąpić rezerwacja nazwy dla filii firmy, następuje to po uzyskaniu certyfikatu z Centralnego Rejestru Gospodarczego.
2. Kolejnym krokiem jest wniosek o numer identyfikacji podatkowej, ten numer przydzielany jest spółce głównej, ale posługiwać się nim będzie oddział
3. Dostarczenie do urzędu dokumentacji spółki głównej – dokumenty powinny być przetłumaczone na język hiszpański.
4. Następnie Zgromadzenie wspólników powinno przyjąć uchwałę o powołaniu oddziału firmy w Hiszpanii, wtedy także konieczne jest wskazanie reprezentanta firmy na terenie Hiszpanii.
5. Akt założycielki powołujący do życia hiszpański oddział firmy powinien zostać podpisany przed notariuszem – najlepiej hiszpańskim lub konieczne będzie uzyskanie hiszpańskiego potwierdzenia notarialnego.
6. Na koniec należy złożyć wniosek rejestracyjny w hiszpańskim Rejestrze Gospodarczym oraz spełnić wymogi prawa hiszpańskiego dotyczące zatrudniania pracowników i prowadzenia działalności w Hiszpanii.

Gdy wszystkie wyżej wymienione czynności zostaną pozytywnie zakończone hiszpański oddział polskiej firmy może rozpocząć funkcjonowanie.

Więcej informacji o zakładaniu własnej firmy w Hiszpanii znajdziesz na stronie: https://biuroksiegowewhiszpanii.pl/firma-w-hiszpanii/