Koronawirus – skutki epidemii dla Polaków

Koronawirus – epidemia!

Koronawirus z Wuhan oznaczony skrótem SARS-CoV-2 to nowa odmiana wirusa, z jaką przyszło się zmierzyć mieszkańcom praktycznie wszystkich regionów świata. Niestety jego skutki mogą w sposób poważny zdziesiątkować populację! Wywołuje on chorobę COVID-19, a jego objawy podobne są do tych typowych dla grypy. A zatem kiedy pojawia się gorączka, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu oraz bóle głowy i mięśni na pewno nie można tego lekceważyć. Na rozwój ciężkiej postaci choroby szczególnie pozostają osoby starsze, te z obniżoną odpornością i ci, którym towarzyszą inne choroby, na przykład przewlekłe. Ponieważ wirus ten przenoszony jest drogą kropelkową, dlatego też niezwykle istotne, poza wyjątkowym zachowaniem higieny, jest ograniczenie kontaktu z innymi osobami.

Koronawirus – zmiany w funkcjonowaniu państwa polskiego

 

Z racji tego, iż zagrożenie wirusem jest bardzo poważne uchwalona została specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. I tak nakłada ona na organy państwa nowe wyjątkowe obowiązki w różnych dziedzinach funkcjonowania społeczeństwa.

Szkoły i placówki oświatowe zamknięte przez koronawirus

Wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie wyższe i placówki oświatowe zostały zamknięte! Jest to czas kwarantanny dla społeczeństwa. A zatem dzieci, młodzież i studenci nie powinni traktować zwolnienia z zajęć szkolnych jako czas wolny i przebywać na terenie miasta, w galeriach i innych obiektach użyteczności publicznej. Ponadto na mocy decyzji rządu zawieszona została również działalność teatrów, kin, filharmonii, klubów i tym podobnych miejsc. Podobnie sytuacja wygląda z odwołaniem wszelkich imprez masowych, w tym artystycznych i sportowych. Zgodnie z zaleceniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych zaleca się także pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Praca zdalna w czasie epidemii

W Polsce została także uchwalona specustawa, która ma mieć na celu pomoc w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się i walce z koronawirusem. Przewiduje ona między innymi możliwość wprowadzenia opcji pracy zdalnej w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. W interesie pracodawcy również jest ograniczenie liczby potencjalnie chorych pracowników i tym samym rozprzestrzeniania choroby na terenie zakładu pracy. Odwołano tym samym wszelkie konferencje i spotkania biznesowe. Natomiast pracownicy dopuszczający się nadużyć związanych z wystąpieniem koronawirusa w Polsce mogą zostać ukarani dyscyplinarnie.

Przekształcanie szpitali na zakaźne

Resort zdrowia przygotował listę szpitali, które na czas walki z epidemią koronawirusa mają zostać przekształcone w zakaźne. Działania ta przewidują przystosowania co najmniej po jednym takim szpitalu w województwie. Te wybrane będą w gotowości przyjmowania pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym w placówkach najmniej 10 procent łóżek będzie respiratorowych. Natomiast dla osób zarażonych mających inne schorzenia lub na przykład zarażonych kobiet ciężarnych w fazie porodu do dyspozycji będą przygotowane sale zabiegowe i operacyjne.

Koronawirus – skutki dla przedsiębiorców

 

Również dla przedsiębiorców mogących odczuć skutki koronawirusa zostanie przygotowana specjalna ustawa. Jej celem ma być utworzony pakiet osłonowy, który będzie zawierał na przykład ulgi w należnościach, poprawę płynności finansowej oraz ochronę i wsparcie rynku pracy. Przewidywane są odroczenia w płatnościach, ułatwianie rozliczenia VAT, ułatwienia w split payment oraz zniesienie opłaty prolongacyjnej (dodatkowej opłaty, którą musi ponieść przedsiębiorca z tytułu rozłożenia na raty). Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców między innymi poprzez udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS. Równie istotne pozostaje wparcie i ochrona firm zmuszonych do przestojów. Oczekujemy zatem na konkretny projekt ustawy obejmujący ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Więcej informacji na temat skutków koronawirusa dla właścicieli małych i większych firm można uzyskać w Biurze Rachunkowym Katrines z siedzibą w Rzeszowie, tel. 512-464-046, 505-816-108.