SMART SWOT, czyli dobre cele, dobry plan

Wiele osób zastanawia się nad tym co zrobić, aby odnieść sukces. Odpowiedź jest prosta: „to zależy”. Wiele aspektów wpływa na to czy uda się nam odnieść sukces czy nie. Wiele kwestii należy brać pod uwagę, przez co nie da się jednoznacznie określić algorytmu osiągania sukcesu, są jednak pewne proste narzędzia, które mogą pomóc w tym odnoszeniu sukcesu.

Jednym z takich narzędzi jest opis celów SMART. Technika SMART (czyli: specyficzny, mierzalny, ambitny, realny i określony w czasie cel = specific, measurable, ambitious, realistic, time-bound) pozwala nam przyjrzeć się dokładniej naszym celom i określić pewne parametry celów, które pomogą nam w ich późniejszej realizacji.

Drugim z takich narzędzi jest technika analityczna SWOT. SWOT (czyli: szanse, zagrożenia, silne i słabe strony = strengths, weaknesses, opportunities, threats) pozwala na przeanalizowanie danego przedsięwzięcia ze względu na warunki wewnętrzne (organizacji, osoby) i zewnętrzne wobec tej organizacji (osoby). Jeżeli chcemy odnieść sukces możemy zastanowić się nad tym jakie są nasze silne i słabe strony, jakie szanse i zagrożenia przynosi nam otoczenie, w którym przyszło nam realizować swoje cele.

Spróbujcie zastanowić się nad tym co chcecie osiągnąć, określcie swoje cele w technice SMART i przeprowadźcie mini-analizę SWOT dla swojego celu. Te dwie proste techniki mogą Wam pomóc przygotować się do realizacji celów i odniesienia wymarzonego sukcesu.